top of page

Nejrychlejší způsob, jak začít podnikat

 Získejte kvalitní firmu pro Váš projekt do 24 hodin 

Ready-made společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

 Včetně všech změn ve společnosti 

19 900 Kč při pořízení sídla od nás

22 900 Kč s vlastním sídlem

(konečná cena za kompletní převod i všechny změny, která je navíc osvobozena od DPH)

​Výhody ready-made s.r.o. od nás

 1. Nejrychlejší možnost pořízení nové společnosti pro Váš projekt

 2. Garance bezdlužnosti a neexistence předchozí ekonomické či jiné činnosti společnosti

 3. Převod během 30-ti minutové schůzky u notáře

 4. Plně splacený základní kapitál 200 000 až 1 000 000 Kč

 5. Kvalitní dokumentace prověřená advokátní kanceláří

Co jsou ready-made společnosti

Ready-made společnosti s ručením omezeným jsou společnosti, které nikdy nevyvíjely činnost, byly založeny pouze za účelem jejich převodu na klienta a jsou připraveny k okamžitému prodeji a přepisu na Obchodním rejstříku do 24 hodin.

U našich ready-made společností je garantována jejich bezdlužnost a to, že nikdy nevyvíjely žádnou ekonomickou činnost.

Ready-made společnosti dodáváme advokátním kancelářím, developerům, investorům a sériovým ale i začínajícím podnikatelům.

Cena již obsahuje:

 • provedení veškerých změn ve společnosti (jednatelé, společníci, podíly, název, sídlo, živnosti a další)

 • převod přímým zápisem do 24 hodin

 • ohlášení živnosti volné

 • cena je konečná a DPH se nepřipočítává

 • změnu zakladatelské listiny společnosti/společenské smlouvy/stanov akciové společnosti a její přizpůsobení na míru klientovi (změnu názvu společnosti, počtu jednatelů či společníků, sídla mimo Prahu atd.)

 • organizace valné hromady a změnu orgánů společnosti

 • převod podílu či akcií

 • vyhotovení veškeré dokumentace + ověření podpisů

 • ohlášení nejpoužívanějších oborů živnosti volné + správní poplatek živnostenskému úřadu

 • přípravu a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku včetně zastoupení prostřednictvím přímého zápisu notářem

 • soudní poplatky související s převodem společnosti

 • registrace k dani z příjmů právnických osob

 • zřízení bankovního účtu

 • založení aktualizovaných dokumentů do sbírky listin

Volitelné příplatky:

 • ohlášení živnosti vázané / řemeslné + 2 000 Kč

 • ohlášení koncese + 5 000 Kč

 • zápis živností vázaných/řemeslných/koncese do zakladatelské listiny společnosti bez ohlášení - zdarma

Ready-made SRO

Ready-made akciová společnost (a.s.)

56 900 Kč při pořízení sídla od nás

59 900 Kč s vlastním sídlem

(konečná cena za kompletní převod i všechny změny, která je navíc osvobozena od DPH)

 Včetně všech změn ve společnosti 

​Výhody ready-made a.s. od nás

 1. Nejrychlejší možnost pořízení nové společnosti pro Váš projekt - přepis na OR již za 24 hodin od schůzky

 2. Garance bezdlužnosti a neexistence předchozí ekonomické či jiné činnosti společnosti

 3. Převod během 20-ti minutové schůzky u notáře

 4. Plně splacený základní kapitál 2 000 000 Kč

 5. Kvalitní dokumentace prověřená advokátní kanceláří

Co jsou ready-made společnosti

Ready-made společnosti jsou společnosti, které nikdy nevyvíjely činnost, byly založeny pouze za účelem jejich převodu na klienta a jsou připraveny k okamžitému prodeji a přepisu na Obchodním rejstříku do 24 hodin.

U našich ready-made společností je garantována jejich bezdlužnost a také to, že nikdy nevyvíjely žádnou ekonomickou činnost.

Ready-made společnosti dodáváme advokátním kancelářím, developerům, investorům, ale také jak sériovým, tak i začínajícím podnikatelům.

Cena již obsahuje:

 • provedení veškerých změn ve společnosti (ředitel, správní rada, představenstvo, dozorčí rada, akcie, název, sídlo, živnosti a další)

 • převod přímým zápisem do 24 hodin

 • ohlášení živnosti volné

 • cena je konečná a DPH se nepřipočítává

 • změnu zakladatelské listiny společnosti/společenské smlouvy/stanov akciové společnosti a její přizpůsobení na míru klientovi (změnu názvu společnosti, počtu členů jednotlivých orgánů, sídla mimo Prahu atd.)

 • organizace valné hromady a změnu orgánů společnosti

 • převod akcií

 • vyhotovení veškeré dokumentace + ověření podpisů

 • ohlášení nejpoužívanějších oborů živnosti volné + správní poplatek živnostenskému úřadu

 • přípravu a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku včetně zastoupení prostřednictvím přímého zápisu notářem

 • soudní poplatky související s převodem společnosti

 • registrace k dani z příjmů právnických osob

 • zřízení bankovního účtu

 • založení aktualizovaných dokumentů do sbírky listin

Volitelné příplatky:

 • ohlášení živnosti vázané / řemeslné + 2 000 Kč

 • ohlášení koncese + 5 000 Kč

 • zápis živností vázaných/řemeslných/koncese do zakladatelské listiny společnosti bez ohlášení - zdarma

Ready-made a.s.

 Objednávka ready-made společnosti 

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána.

Objednávka RM
bottom of page