Nové společnosti na míru Vašim požadavkům

 Získejte kvalitní firmu přizpůsobenou Vašemu podnikatelskému plánu 

Založení společnosti s ručením omezeným na míru (s.r.o.)

13 900 Kč při pořízení sídla od nás

16 900 Kč s vlastním sídlem

(konečná cena za kompletní založení včetně živnosti volné a všech notářských, správních i soudních poplatků, navíc, osvobozena od DPH

 Včetně všech poplatků, živnosti a servisu. 

​Výhody založení společnosti od nás

 • 100% garance úspěšného založení

 • kompletní zajištění celého procesu založení

 • kontrola vybraného názvu firmy

 • bezproblémový a rychlý zápis společnosti

 • úspora času a prostředků

 • všechny poplatky státu i notáři již v ceně

​Zajistíme kompletní založení nové společnosti:

 1. přípravu veškeré relevantní dokumentace k založení společnosti na míru Vašemu zadání

 2. zajistíme notáře a asistenci při přípravě zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy

 3. zastoupení klienta a jednání za něj s úřady při povinných registracích (živnostenský úřad, finanční úřad)

 4. pomoc při založení bankovního účtu a složení základního kapitálu společnosti (nikoliv však jeho samotné splacení)

 5. kontrolu a zápis společnosti do Obchodního rejstříku

Služby založení na míru poskytujeme pro společnosti se sídlem kdekoliv na území ČR, asistenční služby však poskytujeme pouze v provozovně nebo notářské kanceláři v Praze.

Cena za založení nové společnosti na míru

Cena za standardní společnost s ručením omezeným činí 4 990 Kč + poplatky v případě s. r. o. se základním kapitálem ve výši 200 000 Kč. Celková cena je tak 16 900 Kč.

K ceně se nepřipočítává DPH. V případě více než tří jednatelů, společníků či členů orgánů, akcionářů, si účtujeme příplatek 1.000,- Kč za každou další takovou osobu v zakládané společnosti.

V případě, kdy je některý z účastníků zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou, si účtujeme příplatek 1 000 Kč za zahraniční právnickou osobu a 250 Kč za zahraniční fyzickou osobu.

Nově nabízíme i založení tzv. zjednodušené společnosti s ručením omezeným (nazývaná též 100 EUR společnost). Tato společnost nemůže využívat v nastavení svých zakladatelských dokumentů dispozitivních ustanovení zákona o obchodních korporacích a její využití je tak značně omezeno. Společnost není vhodná pro účast více společníků (například nelze vložit předkupní právo k podílům, omezit převoditelnost podílů atd.). Pokud však potřebujete společnost rychle a levně s tím, že si ji přizpůsobíte na míru až se podnikání rozvine, je to ideální varianta. Cena za kompletní založení je díky úspoře v nákladech a státních poplatcích takřka poloviční. Cena za zjednodušenou společnost s ručením omezeným činí 2 490 Kč + poplatky, tj. cca 7 940 Kč.

Zjednodušené společnosti s ručením omezeným zakládáme pouze prostřednictvím naší online služby zakládám.cz

 

Založení akciové společnosti

na míru (a.s.)

 Včetně všech poplatků, živnosti a servisu. 

36 900 Kč při pořízení sídla od nás

39 900 Kč s vlastním sídlem

(konečná cena za kompletní založení včetně živnosti volné a všech notářských, správních i soudních poplatků, navíc, osvobozena od DPH

​Výhody založení společnosti od nás

 • 100% garance úspěšného založení

 • kompletní zajištění celého procesu založení

 • kontrola vybraného názvu firmy

 • bezproblémový a rychlý zápis společnosti

 • úspora času a prostředků

 • všechny poplatky státu i notáři již v ceně

​Zajistíme kompletní založení nové společnosti:

 1. přípravu veškeré relevantní dokumentace k založení společnosti na míru Vašemu zadání

 2. zajistíme notáře a asistenci při přípravě zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy

 3. zastoupení klienta a jednání za něj s úřady při povinných registracích (živnostenský úřad, finanční úřad)

 4. pomoc při založení bankovního účtu a složení základního kapitálu společnosti (nikoliv však jeho samotné splacení)

 5. kontrolu a zápis společnosti do Obchodního rejstříku

Služby založení na míru poskytujeme pro společnosti se sídlem kdekoliv na území ČR, asistenční služby však poskytujeme pouze v provozovně nebo notářské kanceláři v Praze.

Cena za založení nové společnosti na míru

Cena za standardní akciovou společnost činí 39 900 Kč v případě společnosti se základním kapitálem ve výši

2 000 000 Kč.

K ceně se nepřipočítává DPH. V případě více než tří členů orgánu nebo akcionářů, si účtujeme příplatek 1.000,- Kč za každou další takovou osobu v zakládané společnosti.

V případě, kdy je některý z účastníků zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou, Vám vyhotovíme cenovou kalkulaci na míru.

Máte na výběr ze dvou typů struktury akciové společnosti

a) monistická struktura

Nová forma struktury, kdy akcionář volí správní radu společnosti (1 až x členů) a ta ze svého středu jmenuje správního ředitele společnosti. Akciovou společnost tak může řídit i jen jedna osoba zastávající všechny funkce.

b) dualistická struktura

Jde o standardní a doposud využívaný formát, kdy akcionář volí jak dozorčí radu (1 až x členů), tak představenstvo (1 až x členů).

 
 

 Objednávka založení nové společnosti 

Výborně! Vaše zpráva byla odeslána.