top of page

Nový odštěpný závod (dříve organizační složka) zahraniční společnosti

 Působení v ČR bez právní subjektivity české právnické osoby 

Založení odštěpného závodu (organizační složky) zahraniční společnosti

​Výhody založení odštěpného závodu od nás

  1. Kompletní zajištění založení odštěpného závodu

  2. Založení za 1-5 dní (včetně ohlášení živností)

  3. Nízké kvalifikační požadavky na vedoucího odštěpného závodu

  4. Odštěpný závod nemá právní subjektivitu

  5. Kvalitní dokumentace prověřená advokátní kanceláří

Co je odštěpný závod

Odštěpný závod se před rokem 2014 nazýval organizační složka podniku zahraniční osoby.

Jedná se o trvalou pobočku zahraniční společnosti, které se zapisuje do českého Obchodního rejstříku. Odštěpný závod vede vedoucí odštěpného závodu, avšak samotný odštěpný závod nemá právní subjektivitu, tj. do všech právních vztahů vstupuje zahraniční (mateřská) společnost, která je zastupována vedoucím odštěpného závodu.

Ceník založení odštěpného závodu

13 900 Kč při pořízení sídla od nás

16 900 Kč s vlastním sídlem

Konečná cena za kompletní založení včetně všech poplatků.

Odštěpný závod je pobočkou zahraniční společnosti na území České republiky. Zapisuje se do Obchodního rejstříku, avšak odštěpný závod nemá právní subjektivitu, to znamená že jejím zápisem do Obchodního rejstříku nevzniká nový právní subjekt. Vedením odštěpného závodu je pověřen vedoucí. Ten je oprávněn činit za zahraniční společnost veškeré úkony týkající se odštěpného závodu. Avšak vzhledem k tomu, že odštěpný závod nemá právní subjektivitu, jedná vedoucí vždy za zahraniční společnost, která je i smluvní stranou všech smluv uzavíraných samotným vedoucím odštěpného závodu.

Odštěpný závod se dříve nazýval „organizační složka“ a byl hojně využívaný jak zahraničními společnostmi, které si pro působení v ČR zde nechtěly ihned zakládat dceřinou společnost, tak i podnikateli, kteří využívají zahraničních společností k ochraně svého majetku a mohou tak v ČR působit snáze než prostřednictvím dceřiné společnosti.

Mezi hlavní výhody patří:

  • snadné založení – není třeba notářského zápisu

  • právní subjektivitu má jen mateřská zahraniční společnost

  • možnost využití zahraničního prvku v právních vztazích

  • snadné ukončení činnosti – při skončení činnosti mateřské zahraniční společnosti automaticky zaniká i odštěpný závod

Umíme zakládat odštěpné závody zahraničních společností z téměř všech jurisdikcí na světě. K založení stačí jen aktuální dokumentace zahraniční (mateřské) společnosti, zajištění vedoucího odštěpného závodu a sídla, o vše ostatní se postaráme my.

Ceny začínají na 16 900,- Kč včetně všech poplatků a nejsou předmětem DPH.

V případě zájmu o naše služby, nebo pokud chcete jen poradit nebo se na něco zeptat, nás kontaktujte na telefonním čísle 800 888 788 nebo na e-mailu info@corporate.cz

Odštěpný závod (dříve organizační složka podniku zahraniční právnické osoby)

Odštěpný závod

 Objednávka založení odštěpného závodu 

Výborně! Vaše zpráva byla odeslána.

Objednávka založení odštěpného závodu
bottom of page