Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Správa společností

Provádění veškerých změn ve společnostech

Prostřednictvím společností koncernu TERRINVEST / CORPORATE mohou klienti provádět veškeré změny ve společnostech s ručením omezeným a v akciových společnostech.

Pro klienty zajišťujeme provedení především následujících úkonů:

 • organizace valných hromad, včetně zápisů z jejich jednání
 • změny na pozicích statutárních orgánů, prokuristů a vedoucích organizačních složek zahraničních právnických osob
 • změny společníků a akcionářů
 • změna sídla společnosti
 • rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání společnosti
 • zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady
 • změna společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny
 • příprava a podání návrhu na zápis změn ve společnosti do obchodního rejstříku
 • změny struktury akciové společnosti z dualistické na monistickou, kde stačí do orgánů společnosti pouze jedné osoby
 • podřizování společností novým právním předpisům
 • změny akcií na majitele na akcie na jméno v souvislosti se změnou právních předpisů

Další požadavky, které jsou nad rámec výše uvedených úkonů, je třeba projednat s našimi konzultanty:

Kontakty

Kompletní a detailní ceník provedení změn ve společnostech najdete v našem ceníku. Máte-li specifické požadavky nad rámec standardně nabízených úkonů, kontaktujte nás na e-mailu info@corporate.cz a my Vám rádi připravíme individuální nabídku.

Pokud není naše společnost k některým ze shora uvedených činností přímo oprávněna dle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme takové služby prostřednictvím oprávněných osob (notáři, advokáti).


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů