Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Správa společností

Správa společností

Správa společností a provádění veškerých změn ve společnostech

Společnost e-office Czech Republic s. r. o. nabízí klientům v oblasti správy společností a provádění změn ve společnostech především následující služby:

Provádění veškerých změn ve společnostech

Nabízíme provedení veškerých změn ve společnostech s ručením omezeným a akciových společnostech a na základě individuální poptávky i v ostatních typech právnických osob. Provádíme veškeré změny, například:

  • změny jednatelů společnosti, odvolání jednatelů a jmenování nových jednatelů;
  • změny obchodní firmy společnosti
  • změny sídla společnosti a další.

Poskytujeme komplexní služby od organizace valné hromady včetně notářských zápisů až po zápis změn do obchodního rejstříku.

Více informací o provádění změn ve společnostech

Outsourcing dokumentace společnosti

Nabízíme kompletní outsourcing veškeré dokumentace společnosti, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů. Jde o veškerou agendu související se zákonnými požadavky na vyvíjení podnikatelské činnosti na území České republiky, například organizaci valných hromad, schvalování účetních závěrek, ohlašování provozoven, živností a další.

Více informací o outsourcingu dokumentace společnostech

Správa datových schránek

Ne každý si pravidelně vzpomene zkontrolovat datovou schránku svoji či své společnosti, nebo jen prostě namá čas. Nabízíme Vám kompletní správu datových schránek, upozornění e-mailem či telefonem na příchozí zprávy včetně návrhu dalšího postupu v případě obdržení specifických zpráv.

Více informací o správě datových schránek

Akvizice společností a převody obchodních podílů

Pokud potřebujete pouze převést obchodní podíl nebo koupit či prodat celou společnost či jen podnik, obraťte se na nás. Naši specialisté Vám rádi poradí, nabídnou naše služby v této oblasti, seznámí Vás se specifiky dané transakce a spolu s Vámi zajistí optimální výsledek.

Více informací o akvizicích a převodech obchodních podílů

Další požadavky, které jsou nad rámec výše uvedených úkonů, je třeba projednat s našimi konzultanty:

Kontakty

Na ceny výše uvedených služeb Vám rádi připravíme rozpočet, paušální cenu není možné s ohledem na možnou variabilitu požadavků předem stanovit. Požadavky a jejich přesný popis zasílejte, prosím, na adresu info@corporate.cz.

Pokud není naše společnost k některým ze shora uvedených činností přímo oprávněna dle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme takové služby prostřednictvím oprávněných osob (notáři, advokáti) nebo prostřednictvím zahraničního subjektu.


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů