Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Ostatní informace

Ceník

Veškeré ceny uvedené v tomto ceníku jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH v její aktuální zákonné výši, není-li u jednotlivých položek uvedeno jinak.

Ready made společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
-základní kapitál 200 000 Kč
19 900 Kč
(cena osvobozena od DPH a při využití sídla společnosti na rok; jinak cena 22 900 Kč)
Ready made akciová společnost (a.s.)
-základní kapitál 2 000 000 Kč
56 900 Kč
(cena osvobozena od DPH a při využití sídla společnosti na rok; jinak cena 59 900 Kč)
Cena zahrnuje:
– Změnu zakladatelské listiny společnosti/společenské smlouvy/stanov akciové společnosti a její přizpůsobení na míru klientovi (změnu názvu společnosti, počtu jednatelů či společníků, sídla mimo Prahu atd.)
– Organizace valné hromady a změnu orgánů společnosti
– Převod 100 % obchodního podílu či akcií
– Vyhotovení veškeré dokumentace + ověření podpisů
– Ohlášení nejpoužívanějších oborů živnosti volné + správní poplatek živnostenskému úřadu
– Přípravu a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku včetně zastoupení prostřednictvím přímého zápisu notářem
– Soudní poplatky související s převodem společnosti
– Registrace k dani z příjmů právnických osob
– Zřízení bankovního účtu
– Založení dokumentů do sbírky listin
Cena nezahrnuje následující příplatkové služby:
Ohlášení vázané či řemeslné živnosti vč. správního poplatku 2 000 Kč
Vyřízení koncese vč. správního poplatku 5 000 Kč
Založení  zjednodušené společnosti s ručením omezeným 2 490 Kč + poplatky (cca. 5490 Kč)  (nepřipočítává se DPH)
– klient skládá základní kapitál z vlastních zdrojů; poplatky jsou kompletní včetně ohlášení živnosti volné
– zjednodušené s.r.o. je vhodné pouze pro omezený okruh použití a není vhodné pro účast více společníků
– za každého čtvrtého a dalšího jednatele či společníka si účtujeme příplatek 1 000 Kč.
Založení  společnosti s ručením omezeným na míru 4 990 Kč + poplatky (cca. 10 900 Kč)(nepřipočítává se DPH)
– klient skládá základní kapitál z vlastních zdrojů; poplatky jsou kompletní včetně ohlášení živnosti volné
– jedná se o novou společnost přizpůsobenou plně na míru požadavkům klient a jeho podnikatelskému záměru
– za každého čtvrtého a dalšího jednatele či společníka si účtujeme příplatek 1 000 Kč.
Založení akciové společnosti na míru 11 990 Kč + poplatky (cca. 28 000 Kč)(nepřipočítává se DPH)
– klient skládá základní kapitál z vlastních zdrojů; poplatky jsou kompletní včetně ohlášení živnosti volné
– jedná se o novou společnost přizpůsobenou plně na míru požadavkům klient a jeho podnikatelskému záměru
– za každého čtvrtého a dalšího člena orgánu či akcionáře si účtujeme příplatek 1 000 Kč.
Založení odštěpného závodu (organizační složky) 16 900 Kč (nepřipočítává se DPH)
– veškeré notářské, soudní a správní poplatky jsou již obsaženy v ceně.
-za každého dalšího vedoucího organizační složky si účtujeme příplatek 1 000 Kč.
-překlady dokumentů vztahujících se k zahraničnímu zakladateli nejsou v ceně zahrnuty – v případě zájmu jsme schopni je zajistit

Změny v obchodních společnostech (zakladatelské dokumenty, zápisy v OR)

Máte-li již existující společnost, rádi Vám nabídneme své služby při provedení jakýchkoli změn v dané obchodní společnosti. U našich ready-made společností je vyhotovení veškeré dokumentace k převodu již v ceně služby viz. výše.

Vypracování smlouvy o převodu podílu na společnosti / cenných papírů 1 500 Kč
Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře 1 500 Kč
Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře včetně notářského zápisu 4 000 Kč
Vyhotovení listin pro jednatele / prokuristu / člena orgánu na Obchodní rejstřík 500 Kč
Vyhotovení listin pro valnou hromadu 2 000 Kč
+ příplatek za každého třetího a dalšího účastníka valné hromady 500 Kč
Zápis o valné hromadě 2 000 Kč
Zápis o valné hromadě včetně notářského zápisu 4 000 Kč
Rubopis akcií 250 Kč
Zápis o zasedání představenstva / dozorčí rady / správní rady 1 000 Kč
Příplatek za zahraničního korporátního účastníka 1 000 Kč
Vyhotovení úplného znění zakladatelské listiny / společenské smlouvy / stanov 1 500 Kč
Vyhotovení návrhu na obchodní rejstřík včetně zastoupení a kompletního zajištění přepisu (do 3 změn ve společnosti) 1 500 Kč
Vyhotovení návrhu na obchodní rejstřík včetně zastoupení a kompletního zajištění přepisu (nad 3 změny ve společnosti) 2 500 Kč
Ohlášení živnosti 500 Kč
Zajištění opisů ze Sbírky listin Obchodního rejstříku vč. plné moci 2 000 Kč + 40 Kč/stránku

Poskytnutí sídla pro obchodní společnosti

Poskytnutí sídla, přebírání listovních zásilek, info e-mailem a jejich úschova k osobnímu vyzvednutí 790 Kč / měsíc při roční platbě
Poskytnutí sídla, přebírání listovních zásilek, jejich scanování a zasílání obsahu e-mailem 2x týdně 990 Kč / měsíc při roční platbě
Poskytnutí sídla, přebírání listovních zásilek a jejich přeposílání na adresu v ČR 2x týdně 1 250 Kč / měsíc při roční platbě 
Poskytnutí sídla, přebírání listovních zásilek a jejich přeposílání na adresu v EU 2x týdně 1 750 Kč / měsíc při roční platbě

Podrobný rozsah souvisejících služeb a detailní ceny jsou uvedeny v sekci E-OFFICE.

Administrativní služby

Sekretářské a administrativní služby 750 Kč částka za hodinu práce (fakturace po 15 min)
Administrativní pochůzky na úřady 550 Kč částka za hodinu práce (fakturace po 15 min)
Přidělení vlastního lokálního telefonního čísla s přesměrováním na tel. č. klienta 90 Kč měsíční částka
Přidělení vlastního lokálního telefonního čísla s vyřizováním hovorů naší asistentkou 190 Kč měsíční částka
Poplatek za vyřízení 11. a každého dalšího hovoru měsíčně 25 Kč za hovor

Vedení účetnictví a poskytování účetních služeb

Mini tarif – v ceně je 20 účetních položek měsíčně, roční účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů 1 490 Kč měsíční částka při platbě na rok
Malý tarif – v ceně je 50 účetních položek měsíčně, roční účetní závěrka a přiznání k dani z příjmu 2 490 Kč měsíční částka při platbě na rok
Velký tarif – v ceně je 100 položek měsíčně, roční účetní závěrka a přiznání k dani z příjmu 3 490 Kč měsíční částka při platbě na rok dopředu
Příplatek za plátce DPH – v ceně je měsíční přiznání k DPH, kontrolní hlášení a účtování včetně DPH 999 Kč měsíční částka
Poplatek za účetní položku nad rámec tarifu 20 Kč za účetní položku
Zpracování mezd (včetně přihlášek, odhlášek, vyúčtování) 290 Kč měsíční částka za zaměstnance
Mimořádní účetní závěrka (vč. příloh) 6 000 Kč
Daň silniční 300 Kč částka za vozidlo ročně
Daň z nemovitostí 1 000 Kč částka za nemovitosti ročně
Složité účetní případy (nestandardní podnikatelské aktivity, například stavebnictví (reverse charge), cestování do zahraničí, obchody se zahraničím, dokumenty v cizím jazyce, nejasné doklady atd.) 750 Kč / hodinu
Vyhotovení účetní závěrky, přiznání k DPPO a kompletního účetnictví společnosti bez měsíčního paušálu (v ojedinělých případech) 8 000 Kč + 22 Kč / účetní položku

Správa datové schránky

Malý tarif – 25 datových zpráv ročně 199 Kč měsíční částka při platbě na rok
Velký tarif – 50 datových zpráv ročně 299 Kč měsíční částka při platbě na rok
Poplatek za datovou zprávu nad rámec tarifu 69 Kč za zprávu nad rámec tarifu
Autorizovaná konverze datové zprávy 199 Kč + a 30 Kč / stranu
Přeposlání datové zprávy poštou 99 Kč za přeposlání vč. poštovného

Offshore společnost, Firemní struktura, Zahraniční právnická osoba s organizační složkou zřízenou v ČR
od USD 990,- – dle zvolené jurisdikce
podrobná nabídka na www.danovyraj.cz

Firemní struktury
od 69.000,-Kč
(např. americká mateřská společnost – česká dceřiná společnost)
podrobná nabídka na www.danovyraj.cz

Bankovní spojení koncernových společností CORPORATE naleznete pod odkazem Kontakty.


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů