Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Obchodní společnosti

Podřízení společností novým právním předpisům a aktualizace zakladatelské dokumentace

V lednu 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích. V důsledku toho měla každá obchodní společnost povinnost do 30.06.2014 uvést své zakladatelské dokumenty (zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu, stanovy) do souladu s novými zákony. Další věc se týkala možnosti podřízení novému zákonu o obchodních korporacích. Zákon pro podřízení stanovil nesmyslnou lhůtu do konce roku 2015, avšak velké množství společností (kolem cca. 12%) se nestihl novému zákonu podřídit, což jim přináší jen komplikace – každá obchodní, právní a jiná situace se pak musí řešit individuálně, zda v ní má přednost starý Obchodní zákoník nebo nové předpisy, což přináší zvýšené náklady na právní služby a nejistotu obchodních partnerů.

Nabízíme Vám realizaci změn ve Vašich společnostech s ručením omezeným obsahující:

 • podřízení se novému zákonu o obchodních korporacích
 • nahrazení původních zakladatelských dokumentů novými plně v souladu s novými právními předpisy
 • zápis všech skutečností do Obchodního rejstříku

Tyto změny lze realizovat již za 4.900,- Kč bez DPH. Dále bude třeba notářský zápis (od 3.200,- Kč bez DPH) a soudní kolky v hodnotě 2.000,- Kč.

Další možností je realizovat je současně s jakýmikoli jinými změnami, které ve společnosti budete chtít provést nebo které jste již dlouho odkládali. Pokud by Vámi požadované změny již obsahovaly realizaci formou notářského zápisu, podřízení společnosti nové právní úpravě byste obdrželi zdarma.

Akciové společnosti s akciemi na majitele

Máte-li akciovou společnost s akciemi na majitele, museli jste do konce roku 2013 provést buď změnu těchto akcií na akcie na jméno, nebo tyto akcie depozitovat u centrálního depozitáře či zaknihovat. Pokud se tak nestalo , od 1.1.2014 došlo k automatické změně akcií na majitele na akcie na jméno ze zákona a představenstvo každé akciové společnosti mělo povinnost do června 2014 uvést veškerou dokumentaci společnosti a stanovy do souladu se skutečným stavem.

S ohledem na shora uvedené Vám nabízíme kompletní zajištění administrativního procesu spojeného se změnou akcií na majitele na akcie na jméno, a to v následujících variantách:

a) varianta změny akcií na jméno, spočívající v provedení následujících služeb:

 • svolání valné hromady společnosti
 • změny stanov společnosti formou notářského zápisu
 • vydání nových akcií znějících na jméno
 • vyhotovení úplného znění stanov společnosti
 • zapsání veškerých změn do obchodního rejstříku, a to
 • včetně všech správních a soudních poplatků

Celková cena balíčku je od 9.900,-Kč bez DPH.

b) varianta změny akcií na jméno a převod akcií na zahraniční anonymní společnost.

Budete-li mít však zájem o zachování anonymizace akcionářů Vaší společnosti, nabízíme Vám v této souvislosti převod akcií na zahraniční společnost (tzv. offshore společnost), kdy i přes skutečnost zavedení formy akcií na jméno, bude vlastník těchto cenných papírů (tj. akcionář) nadále anonymní.

Součástí balíčku jsou následující administrativní služby:

 • převod akcií na zahraniční společnost
 • svolání valné hromady společnosti
 • vydání nových akcií znějících na jméno
 • vyhotovení úplného znění stanov společnosti
 • zapsání veškerých změn do obchodního rejstříku, a to
 • včetně všech správních a soudních poplatků

Cena balíčku je od 10.900,- Kč a 1.990 USD dle zvolené jurisdikce zahraniční společnosti

 

Všechny uvedené služby realizujeme ve spolupráci s notářskou a advokátní kanceláří.

Pro více informací nás kontaktujte na telefonním čísle 227 03 04 11 či 800 888 788.


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů