Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Obchodní společnosti

Založení společnosti na míru

Pokud si chcete založit společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle.

Tuto službu nabízíme fyzickým i právnickým osobám s garancí 100 % úspěšnosti zápisu do obchodního rejstříku. V případě potřeby jsme schopni pro novou společnost zabezpečit dočasné nebo i trvalé sídlo (viz E-Office).

Výhody našich služeb

 • zajistíme veškeré formality včetně notářských zápisů o založení společnosti (sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy) a ohlášení živností
 • prověříme možnost zápisu Vámi zvoleného názvu společnosti (obchodní firmy) do obchodního rejstříku
 • zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do obchodního rejstříku
 • ušetříme Vám mnoho času, vyvarujete se zbytečných chyb a omylů a tím ušetříte i své peníze

V rámci této služby zajišťujeme:

 • přípravu veškeré relevantní dokumentace nutné k založení společnosti
 • zajištění notáře a pomoc při přípravě zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy
 • zastoupení klienta při jednání s úřady (živnostenský úřad, finanční úřad)
 • pomoc při založení bankovního účtu a složení základního kapitálu společnosti (nikoliv však jeho samotné splacení)
 • přípravu a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

V případě Vašeho zájmu o tuto službu budeme požadovat tyto informace k bezchybné přípravě listin:

 • firma (název společnosti) a sídlo společnosti
 • předmět podnikání (činnosti)
 • jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště prvních jednatelů společnosti
 • způsob jakým jednají jednatelé jménem společnosti
 • určení společníků (jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště fyzické osoby nebo firma, IČ a sídlo právnické osoby)
 • jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště členů první dozorčí rady (pokud se zřizuje)
 • určení správce vkladu (musí být uveden zakladatel, resp. jeden za zakladatelů)
 • výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka, způsob a lhůta splácení vkladu
 • další údaje, které vyžaduje zákon

Případně můžete rovnou vyplnit náš objednávkový formulář ZDE.

Tyto služby poskytujeme pro společnosti se sídlem kdekoliv na území ČR, asistenční služby však poskytujeme pouze v provozovně nebo notářské kanceláři v Praze.

Nově nabízíme i založení tzv. zjednodušené společnosti s ručením omezeným (nazývaná též 100 EUR společnost). Tato společnost nemůže využívat v nastavení svých zakladatelských dokumentů dispozitivních ustanovení zákona o obchodních korporacích a její využití je tak značně omezeno. Společnost není vhodná pro účast více společníků (například nelze vložit předkupní právo k podílům, omezit převoditelnost podílů atd.). Pokud však potřebujete společnost rychle a levně s tím, že si ji přizpůsobíte na míru až se podnikání rozvine, je to ideální varianta.

Cena za zjednodušenou společnost s ručením omezeným činí 2 490 Kč + poplatky.

Cena za standardní společnost s ručením omezeným činí 4 990 Kč + poplatky v případě s. r. o. se základním kapitálem ve výši 200 000 Kč a 11 990 Kč + poplatky v případě a. s. se základním kapitálem ve výši 2 000 000 Kč.

K ceně se nepřipočítává DPH. V případě více než tří jednatelů, společníků či členů orgánů, akcionářů, si účtujeme příplatek 1.000,- Kč za každou další takovou osobu v zakládané společnosti. V případě, kdy je některý z účastníků zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou, Vám vyhotovíme cenovou kalkulaci na míru.

Celkovou výši poplatků (soudních, správních a notářských) naleznete v našem ceníku.

V případě zájmu o naše služby se obraťte na naše Kontakty, volejte 800 888 788 a nebo rovnou vyplňte objednávkový formulář.


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů