Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Obchodní společnosti

Prodej ready made společností

Ready-made společnost je společnost založená pouze za účelem jejího dalšího prodeje klientovi a proto nevykonává žádnou činnost. Koupě ready-made společnosti je v současnosti velmi oblíbeným způsobem jak získat obchodní společnost, a to ve velmi krátkém čase (i do 60 minut). Společnosti mají plně splacený základní kapitál a nikdy nevykonávaly žádnou činnost, nový vlastník tedy nemusí mít žádné obavy z možných závazků z minulosti – jejichž neexistenci garantujeme.

Cena za převod ready-made společnosti je osvobozena od DPH.

Prodej zapsaných obchodních společností bez historie (ready-made společností)

 • převod obchodního podílu (akcií) na společnosti již zapsané v obchodním rejstříku, zajištění notářského zápisu v případě nutnosti
 • všechny společnosti byly založeny pouze za účelem jejich prodeje koncovému klientovi, nikdy nevyvíjely žádnou činnost
 • klienti nepotřebují hotovost na splacení základního kapitálu společnosti – základní kapitál je již v plné výši splacen zakladatelem
 • možnost jednat za společnost ihned po skončení valné hromady, která jmenuje nového jednatele nebo představenstvo
 • expresní uspořádání valné hromady do 60 min. od požadavku klienta bez jakéhokoliv příplatku
 • písemná záruka neexistence závazků ani pohledávek v převáděných společnostech; společnosti dosud nezahájily činnost, kromě úkonů nezbytně nutných k založení společností, jejich zápisu do obchodního rejstříku a registraci k dani z příjmů právnických osob
 • máme k dispozici větší množství společností zapsaných v obchodním rejstříku – aktuální seznam společností k převodu je dostupný zde: Seznam společností k převodu
 • naši zahraniční partneři mají rovněž k dispozici větší množství ready – made společností založených v daňových rájích – pro seznámení se s problematikou a další postup pokračujte zde
 • cena zahrnuje převod obchodních podílů (akcií) na společnosti nabyvateli, valnou hromadu s odvoláním původního jednatele a se jmenováním nového jednatele (v případě akciových společností členů představenstva a dozorčí rady), správní poplatky za ověření podpisů, návrh na zápis změn do obchodního rejstříku včetně soudních poplatků, ohlášení všech oborů živnosti volné včetně zaplacení správního poplatku, apod.
 • cena zahrnuje provedení změn společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, popř. stanov – např. změna sídla, změna obchodní firmy, změna předmětu podnikání, apod.
 • cena naopak nezahrnuje například překlady a ověřování zahraničních listin, náklady na ověřování podpisů v zahraničí, náklady na ověřování podpisů a listin mimo místo převodu společnosti, vydání potvrzení bezdlužnosti společnosti finančním úřadem (300,- Kč), či rozšíření registrace k daním na příslušném finančním úřadě
Průvodce převodem obchodní společnosti
Ceník obchodních společností
Aktuální seznam ready - made společností k převodu

V případě zájmu o jakoukoliv z nabízených společností nás kontaktujte, prosím, na telefonním čísle 227 03 04 11 nebo na dalších kontaktech.


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů