Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Obchodní společnosti

Odštěpný závod (dříve organizační složka)

Odštěpný závod (dříve organizační složka podniku zahraniční právnické osoby)

Odštěpný závod je pobočkou zahraniční společnosti na území České republiky. Zapisuje se do Obchodního rejstříku, avšak odštěpný závod nemá právní subjektivitu, to znamená že jejím zápisem do Obchodního rejstříku nevzniká nový právní subjekt. Vedením odštěpného závodu je pověřen vedoucí. Ten je oprávněn činit za zahraniční společnost veškeré úkony týkající se odštěpného závodu. Avšak vzhledem k tomu, že odštěpný závod nemá právní subjektivitu, jedná vedoucí vždy za zahraniční společnost, která je i smluvní stranou všech smluv uzavíraných samotným vedoucím odštěpného závodu.

Odštěpný závod se dříve nazýval „organizační složkou“ a byl hojně využívaný jak zahraničními společnostmi, které si pro působení v ČR zde nechtěly ihned zakládat dceřinou společnost, tak i podnikateli, kteří využívají zahraničních společností k ochraně svého majetku a mohou tak v ČR působit snáze než prostřednictvím dceřiné společnosti.

Mezi hlavní výhody patří:

  • snadné založení – není třeba notářského zápisu
  • právní subjektivitu má jen mateřská zahraniční společnost
  • možnost využití zahraničního prvku v právních vztazích
  • snadné ukončení činnosti – při skončení činnosti mateřské zahraniční společnosti automaticky zaniká i odštěpný závod

Umíme zakládat odštěpné závody zahraničních společností z téměř všech jurisdikcí na světě. K založení stačí jen aktuální dokumentace zahraniční (mateřské) společnosti, zajištění vedoucího odštěpného závodu a sídla, o vše ostatní se postaráme my.

Ceny začínají na 16 900,- Kč včetně všech poplatků a nejsou předmětem DPH.

V případě zájmu o naše služby, nebo pokud chcete jen poradit nebo se na něco zeptat, nás kontaktujte na telefonním čísle 800 888 788 nebo na e-mailu info@corporate.cz


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů