Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Obchodní společnosti

Dokumenty k převodu společnosti

Dokumenty jsou ke stažení ve formátu MS WORD nebo .pdf. Znění dokumentů je třeba upravit individuálně pro každé jednotlivé použití, dokumenty ve formátu .pdf je třeba vytisknout a vyplnit ručně. V případě nejasností nás, prosím, kontaktujte na telefonu +420 227 03 04 11.

Seznam dokumentů

Oznámení změn ve společnosti finančnímu úřadu
podává se finančnímu úřadu v místě původního sídla společnosti
stáhnout
Jednotný registrační formulář
platí pro ohlášení živnosti volné, vázané, řemeslné nebo jako žádost o koncesi
stáhnout
Pokyny k vyplnění jednotného registračního formuláře stáhnout
Změnový list
pro provedení veškerých změn údajů v živnostenském rejstříku
stáhnout
Pokyny k vyplnění změnového listu stáhnout
Registrační formulář pro organizační složky / odštěpné závody zahraničních právnických osob stáhnout
Potvrzení o vykonané praxi vydané zaměstnavatelem nebo firmou
pro účely prokázání vykonání praxe před živnostenským úřadem
stáhnout
Potvrzení o vykonané praxi vydané finančním úřadem
pro účely prokázání vykonání praxe před živnostenským úřadem
stáhnout
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla obchodní společnosti
pokud se mění obchodní firma – název společnosti, musí znít souhlas s umístěním sídla vždy na původní obchodní firmu – název společnosti; změna obchodní firmy je účinná až okamžikem zápisu do obchodního rejstříku
stáhnout
Příloha – statutární orgán stáhnout
Příloha – předmět podnikání stáhnout
Seznam oborů činností náležející do živnosti volné stáhnout
Formulář pro ustanovení odpovědného zástupce
pro účely ohlášení živností řemeslných, vázaných a koncesovaných
stáhnout
Prohlášení odpovědného zástupce
čestné prohlášení odpovědného zástupce za živnosti – pro účely ohlášení živností řemeslných, vázaných a koncesovaných
stáhnout
Určení bankovního účtu plátce DPH stáhnout

ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů