Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Ostatní informace

Další změny týkající se obchodního rejstříku

Od 1.1.2012 došlo k několika změnám týkajícím se Obchodního rejstříku na základě novely Obchodního zákoníku. Do sbírky listin se nově nemusí ukládat podpisové vzory osob, které jsou oprávněné jednat jménem právnické osoby, dále se na výpisech z obchodního rejstříku a v obchodním věstníku nezveřejňují rodná čísla a poslední změna se týká povinnosti předkládat listiny do sbírky listin Obchodního rejstříku.
Vzhledem k tomu, že docházelo ke zneužívání podpisových vzorů osob, které byly oprávněny jednat jménem společností, tyto podpisové vzory se nově nemusejí zakládat do Sbírky listin Obchodního rejstříku. I nadále se však musejí vytvářet při založení společnosti. Podpisové vzory statutárních orgánů, které již ve Sbírce listin Obchodního rejstříku jsou můžou být na základě žádosti vymazány. Můžeme Vám proto doporučit si o vymazáni podpisových vzorů zažádat.
Dále se na výpisech z Obchodního rejstříku nebudou uvádět rodná čísla a nebudou se ani uvádět v Obchodním věstníku, a však rodná čísla se však budou do rejstříků zapisovat i nadále. Pokud máte rodná čísla uvedená na listinách založených do Sbírky listin, musíte je z těchto listin sami odstranit. Od ledna se také povinně zapisuje jak datum narození, tak i rodné číslo fyzických osob. Rodné číslo se však eviduje jen do neveřejné části Obchodního rejstříku a slouží pro potřeby úředníků.
Poslední dnes uváděná změna se týká počtu kopií listin dokládaných do Sbírky listin Obchodního rejstříku. Nově se vzhledem k elektronizaci Sbírky listin dokládá už jen jedno vyhotovení od každé listiny a ne dvojí, jako doposud.


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů