Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Ostatní informace

Zápis změn do obchodního rejstříku

Rejstříkové řízení zcela v tichosti prošlo změnou, která sice neznamená žádné fatální následky, ale může v řadě případů způsobit nepříjemné komplikace. Formulář, resp. návrh na zahájení řízení, který byl doposud tvořen jedním celkem byl rozdělen na tzv. procesní a předmětnou část. Dle informací zveřejněných Ministerstvem spravedlnosti je třeba procesní část návrhu rozlišovat dle charakteru zápisu na následující typy:

(a) Pro prvozápis nebo změnu zápisu do obchodního rejstříku;
(b) Pro výmaz z obchodního rejstříku;
(c) Pro změnu právní formy;
(d) Pro zápis fúze;
(e) Pro zápis rozdělení;
(f) Pro zápis převodu jmění na společníka;
(g) Pro zápis cizojazyčného výpisu přeshraniční přeměny.

Předmětná část, jakožto druhá nezbytná náležitost samotného návrhu, obsahují údaje, které mají vliv na zápis do obchodního (a dalších) rejstříků a jejich struktura je ovlivněna právní formou. Navrhovatel má tedy možnost vybrat si z následujících typů:

(a) Akciová společnost;
(b) Družstvo;
(c) Evropské hospodářské zájmové sdružení;
(d) Evropská společnost;
(e) Evropská družstevní společnost;
(f) Fyzická osoba podnikající;
(g) Komanditní společnost;
(h) Odštěpný závod;
(i) Organizační složka podniku zahraniční osoby;
(j) Příspěvková organizace;
(k) Společnost s ručením omezeným;
(l) Veřejná obchodní společnost;
(m) Ostatní právní formy;
(n) Nadace;
(o) Nadační fond;
(p) Organizační složka zahraniční nadace;
(q) Organizační složka zahraničního fondu;
(r) Obecně prospěšná společnost;
(s) Společenství vlastníků jednotek.

Podpis na procesní části návrhu musí být úředně ověřen, oproti tomu tento požadavek není vyžadován u části předmětné, přičemž obě části by měli být soudu podány jako nedílný celek.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout kompletní poradenství v souvislosti se zápisem a realizací jakékoli změny v obchodních společnostech.


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů