Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Ostatní informace

Blíží se konec akcií na majitele?

Vládní výbor nedávno jednomyslně přijal usnesení, kterým bere na vědomí přípravu zákona o zvýšení transparentnosti právnických osob (akciových společností). Novela si dle dostupných informací bere za cíl zvýšení průhlednosti právnických osob nejenom při veřejných zakázkách, ale při veškerém veřejném plnění např. dotace, granty. Zákon by v případě nabytí účinnosti měl zasahovat do více předpisů jako je například zákon o praní špinavých peněz, zákon o majetku České republiky, střet zájmů. Objevují se i informace o tom, že by případné zkreslení či nepravdivé uvedení informací v čestném prohlášení o vlastnické struktuře, bylo sankcionováno trestněprávní normou.

Návrh zákona mimo jiné také předpokládá povinné zaknihování nebo imobilizaci akcií na majitele s tím , že by s účinností od 1.1.2014 byly všechny listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, tj. byl předány do hromadné úschovy a vedeny v zaknihované podobě, považovány za akcie na jméno.

Závěr:

Zmíněný návrh tedy striktně nepřikazuje akciovým společnostem, aby změnily formu svých akcií na akcie na jméno, pouze se pokouší o regulaci a transparentnost veřejných plnění tak, aby bylo možné v případě potřeby dohledat, kdo je skutečným vlatníkem dané entity a nedocházelo tak ke korupčnímu jednání. Akcie na majitele tedy budou dále možné avšak v zaknihované nebo imobilizované podobě s idetifikací skutečného vlatníka akcií centrálním depozitářem, bankou či obchodníkem s cennými papíry a až teprve v případě, že by k tomuto zaknihování či imobilizaci svých akcií společnosti, resp. jejich akcionáři, nepřistoupili, došlo by automaticky k jejich transformaci na akcie ve formě na majitele.

Případné dotazy k této problematice Vám rádi zodpovíme při osobním setkání.


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů