Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Ostatní informace

Plánované změny v zápisech do Obchodního rejstříku

Vážení klienti,
možná jste zaregistrovali, že se v oblasti zápisů do Obchodního rejstříku proběhly změny. Tyto změny se týkají dlouho odkládaných přímých zápisů do rejstříku samotnými notáři a tlaku Evropské unie na zlevnění zakládání společností.
Přímé zápisy do Obchodního rejstříku notáři
Notářům bylo umožněno činit přímé zápisy do Obchodního rejstříku již předpisy vydanými v souvislosti s novým Občanským zákoníkem začátkem roku 2014, avšak samotné řešení uskutečňování těchto zápisů se začalo připravovat až mnohem později. Po několika odkladech byl systém teoreticky zprovozněn k 18.05.2015. Píšeme teoreticky, neboť systém nejen že stále plně nefunguje, ale nejsou vyřešeny zásadní otázky, které fungování přímých zápisů podmiňují.
Notáři si podmiňovali přímé zápisy vyhotovením dalších notářských zápisů a tento lobbing byl nakonec úspěšný. Výsledkem je však zmatek, protože není přesně definováno, co vše se musí podchytit do těchto dodatečných, tzv. podkladových a osvědčujících notářských zápisů. Přímé zápisy proto jsou plně v rukou jednotlivých notářů, což celou věc prodražuje nad úroveň předešlého stavu a znamená, že proklamované zlevnění a zrychlení státní správy související se zápisy do Obchodního rejstříku se zatím nekoná. Dokud proto nebudou vyřešeny otázky týkající se odpovědnosti notářů za přímé zápisy, obsahu a počtu dodatečných notářských zápisů a způsobu jejich vyhotovování, přímé zápisy nebudou moci využít svého plného potenciálu.
Zlevnění založení společnosti s ručením omezeným
Evropská komise stanovila tzv. předběžné podmínky, jichž se týká i snížení nákladů na založení společnosti s ručením omezeným. Cílem je aby náklady na založení s.r.o. dosáhly maximálně 100 EUR, tj. asi 2.800 Kč. V současnosti se náklady na založení společnosti s ručením omezeným pohybují od 13.000 Kč až po 50.000 Kč při založení prostřednictvím advokátních kanceláří, což značně limituje možnosti začínajících podnikatelů a lidí, kteří by měli o podnikání zájem.
Vláda na svém zasedání dne 18.05.2015 odsouhlasila návrh, podle kterého mají být společnosti s ručením omezeným osvobozeny od soudního poplatku za první zápis do obchodního rejstříku namísto současného poplatku 6.000 Kč. Snížení nákladů nutných k založení společnosti s ručením omezeným na uvedenou částku 100 EUR je jednou z podmínek, kterou je ČR a ostatní členské státy povinna splnit, aby mohla čerpat prostředky ze strukturálních a investičních fondů. Realizace odstranění tohoto poplatku je však, s ohledem na zkušenosti s podobnými drobnými změnami, není otázkou několika příštích měsíců.
Váš tým corporate

ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů